Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Indsatsområder | Organisering | Samarbejdspartnere | ISIS materiale  | Kontakt 
Industrien har brug for forskernes viden
 

Hvilken effekt har ISIS Katrinebjerg haft på de virksomheder, der har deltaget i kompetence-centerets projekter? Og hvad kan projekterne lære os om samarbejde mellem forskere og virksomheder? Erik Stridbæk, teknisk direktør i KIRK telecom A/S og bestyrelsesformand for Alexandra Instituttet giver her sit bud på både risiko og gevinstmuligheder.

- KIRK telecom A/S har i en årrække været medlem af Alexandra Instituttet, og vi har med stor succes kørt et ph.d.-projekt under ISIS omkring problemstillingerne med indendørs positionering ved hjælp af radiosignaler, fortæller Erik Stridbæk, der i foråret afløste Kim Frimer fra TDC som bestyrelsesformand for Alexandra Instituttet.

- Det har været en stor glæde for KIRK telecom A/S at få del i ISIS-midlerne. Pengene var jo som bekendt en del af indtægterne fra salget af UMTS-frekvenserne, og KIRK telecom A/S var tilbage i tiden en aktiv spiller som mobiltelefonleverandør til NMT-standarden. Derfor oplevede vi på tæt hold katastrofen, da dansk mobilindustri kollapsede under den danske teleliberalisering.

Mere konkret
Hvordan vurderer du ISIS Katrinebjergs værdi for erhvervslivet?

- ISIS har set fra industriens side været en god ordning. Blandt andet fordi tidsafstanden mellem projektansøgning og bevilling har været ultrakort, nemlig to-tre måneder. Der har ikke været langt fra idé til handling.

- For vores projekt var tiden måske ikke det altafgørende. Vi var nok startet sammen med Alexandra Instituttet alligevel. Men det giver en helt anden start, når gode ideer kan drøftes med en viden om, at kan vi finde de rigtige partnere fra industrien og forskerverdenen, så bliver projektet også til noget. Det er en stærk motivation i idé- og specifikationsfasen. Alt bliver meget mere konkret.

Hvordan udnytter I konkret jeres eget ISIS-projekt i virksomheden?

- Vi har afsluttet projektet, og KIRK telecom A/S markedsfører i dag indendørs positionering som en del af vores produktpakke. Det er en løsning, som vores kunder har vist stor interesse for. Og vi er overbevist om at vores produkt er markant bedre end vores konkurrenters.

Anvendt viden
Hvordan vurderer du generelt globalisering-problematikken, både hvad angår din egen virksomhed og Danmark generelt?

- Der er ikke meget tvivl om, at Danmarks fremtid i den globaliserede verden, som går over mod oplevelsesøkonomi, skal bygges på anvendelse af viden. Vi kan ikke som samfund konkurrere på prisen på arbejdskraft. Derfor skal vi arbejde hen mod et andet punkt.

- Viden er vigtig, men ikke tilstrækkelig. Afgørende er evnen til at anvende viden. Her har de nordiske samfund måske et særligt konkurrenceparameter. Vi er samfund, der bygger på en stor grad af lighed, og dermed har vi en helt naturlig evne til at samarbejde omkring konkrete emner på tværs i samfundet.

- Det ved jeg af egen erfaring. I KIRK har vi henover tid været en del af henholdsvis en amerikansk, fransk og dansk koncern. Senest er vi igen blevet en del af en amerikansk koncern.

Forventninger
Hvad er i dine øjne forudsætningerne for et godt samarbejde mellem forskning og industri?

- Der har været forsøgt mange samarbejdsformer mellem vidensinstitutioner og industrien, og de har ikke alle ført til gode resultater.

- Når et sådant samarbejde etableres, er det vigtigt at afstemme forventningerne. Lykkes dette ikke, bliver resultatet ofte en skuffelse for begge parter.

- Vi i industrien er mestre i at udvikle egentlige produkter. Den disciplin har vi rendyrket gennem mange år, og dansk industri har dygtige og veluddannede medarbejdere, som både forstår og er i stand til at flytte sig over mod ny viden. Generelt har vi ingen problemer med at holde vores kernekompetencer opdateret til seneste viden. Der, hvor vi som virksomheder ofte har brug for ny viden, er i de randområder, som støder op til vores egentlige forretning. Det er her samarbejdet med forskere, studerende og universitetsmiljøet kan spille en afgørende rolle.

Positionsbestemmelse
Kan du give et eksempel fra din egen verden?

- Det gælder f.eks. matematiske modeller til behandling af informationer til positionsbestemmelse og simulering af kapacitetsbelastning på skalerbare LAN-netværk med store mængder IP telefontrafik. De nævnte projekter har i høj grad bidraget med ny viden, og dette er vel at mærke viden, som vi hos KIRK kan anvende til forståelse af problematikkerne og hermed et vidensløft i vores egentlige produktudvikling.

Hvordan ser du Alexandra Instituttets rolle i samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv?

- Et af de områder, hvor Alexandra Instituttet kan spille en rolle, er at være en katalysator i samarbejdet mellem den offentlige sektor, industrien og universitetsmiljøerne.

- Danmark har på dette område helt specielle muligheder med vores offentlige sektor. Fremtidens produkter til det globale marked vil tage sit udgangspunkt i brugerdrevet innovation, dvs. et samspil mellem reelle behov og teknologiske muligheder. Den bedste måde at gøre dette på er, at forskellige vidensmiljøer kan spille sammen om opgaven, således at vi sammen med brugerne får afdækket deres egentlige behov, og herigennem udvikler produkter, der virkelig er til gavn for brugeren.

- Det er her, vi som samfund har muligheder for at udnytte vores viden og vores samfundsmodel til at spille en rolle i den globaliserede økonomi. Alexandra Instituttet er en vigtig brik i samspillet, og vi skal forstå at sende denne brik i spil på den rigtige måde.

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 9/11/07