Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Forskningstemaer | Projekter | Organisering | Publikationer | Præsentationer 
Organisering
 

Den daglige ledelse af indsatsområdet Pervasive Healthcare varetages af en forskningschef for Pervasive Healthcare Jakob Bardram, Aarhus Universitet.

Til støtte for den daglige ledelse af området har styregruppen for ISIS nedsat et forretningsudvalg med følgende medlemmer:

 • Leif Vestergaard Pedersen, sundhedsdirektør, Århus Amt (formand)
 • Anne Thomassen, cheflæge, Århus Amtssygehus
 • Niels Karsten Thorhauge, udviklingsdirektør, CSC Scandihealth
 • Michael Holm, direktør, Systematic
 • Morten Kyng, centerleder, Center for Pervasive Computing

Projektforslag diskuteres af forretningsudvalgets formand og den daglige ledelse. Projektforslag kan sendes i høring i forretningsudvalget blandt de medlemmer, der ikke er inhabile. Forretningsudvalget kan efter aftale med formanden og projektledelsen ændres efter behov.

Rådgivningspanel for Pervasive Healthcare
Styregruppen for ISIS har endvidere etableret et rådgivningspanel, der skal rådgive den daglige ledelse i Pervasive Healthcare. Forretningsudvalgets medlemmer sidder i rådgivningspanelet.

Ud over rådgivning i forhold til den daglige ledelse af Pervasive Healthcare området har rådgivningspanelet til opgave at diskutere fremtidig forankring og organisering af initiativerne på området, på det tidspunkt ISIS bevillingen ophører med udgangen af 2006 – jf. IT-rådets forslag om oprettelse af et "Center for Pervasive Healthcare".

Medlemmer:

 • Leif Vestergaard Pedersen, sundhedsdirektør, Århus Amt (formand)
 • Michael Holm, direktør, Systematic Software Engineering A/S (forretningsudvalg)
 • Niels Karsten Thorhauge, udviklingsdirektør, CSC Scandihealth (forretningsudvalg)
 • Martin Petersen, WM-data
 • Anders Heick, områdeleder, Novo Nordisk IT
 • Kresten Krab Thorup, EOS
 • Flemming Rosleff, udviklingsdirektør, Falck
 • Jakob Bardram, forskningschef, ISIS Katrinebjerg/pervasive healthcare
 • Morten Kyng, professor, Center for for Pervasive Computing (forretningsudvalg)
 • Hans Stødkilde-Jørgensen, forskningsleder, MR-forskningscenter, Skejby Sygehus, Århus Amt
 • Jens Chr. Djurhuus, institutleder, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Aarhus Universitetshospital
 • Anne Thomassen, sygehusdirektør, Amtssygehuset, Århus Amt (forretningsudvalg)
 • Jørgen Schøler Kristensen, overlæge, Amtssygehuset, Århus Amt
 • Ole Thomsen, sygehusdirektør, Randers Centralsygehus, Århus Amt
 • Vibeke Krøll, chefsygeplejerske, Skejby Sygehus, Århus Amt
 • Vibeke Hjortdal, afdelingslæge, afdeling T, Skejby Sygehus, Århus Amt
 • Ole Aasmoe, IT-chef, Magistratens 3. afdeling, Århus Kommune
 • Stig Kjær Andersen, centerleder, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet
 • Steen Friberg Nielsen, cheflæge på Horsens og Brædstrup Sygehuse, Vejle Amt
 • Klaus Z. Hansen, IT-konsulent, Informatikafdelingen, Hovedstadens Sygehusfællesskab
 • Morten Elbæk Petersen, direktør, Sundhedsportalens sekretariat, Amtsrådsforeningen
 • Inger Kirk Jordansen, ergonomisk konsulent, Hjælpemiddelinstituttet, Århus
 • Haagen Adeler, praktiserende læge, Århus
ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05