Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Forskningstemaer | Projekter | Organisering | Publikationer | Præsentationer 
Projekter
 

Under området er følgende projekter igangsat

 Pervasive healthcare i hjemmet – egenomsorg for diabetikere med fodsår
Det interaktive hospital
 Mobil brug af EPJ
 Forståelig it til fremtidens sundhedsvæsen

Pervasive healthcare i hjemmet – egenomsorg for diabetikere med fodsår
 

Kontaktpersoner

Projektkoordinator Simon Bo Larsen,
tlf. 89 42 56 34, simon.larsen@alexandra.dk

 

Projektet vil undersøge mulighederne for at flytte behandlingen af diabetesrelaterede fodsår fra hospitalerne til borgernes eget hjem. For at dette kan blive muligt er det afgørende at eksperterne stadig kan følge behandlingen i hjemmene og at de involverede borgere ønsker at tage et medansvar for eget sygdomsforløb. Det er endvidere nødvendigt at der udvikles teknologiske hjælpemidler der muliggør at behandlingen kan flyttes til hjemmene.

Projektet er forankret i to Ph.D.-forløb: oversygeplejerske Jane Clemensen vil primært fokusere på de behandlings- og omsorgs-relaterede aspekter. Civilingeniør Simon Bo Larsen vil primært fokusere på udvikling af den nødvendige tekniske infrastruktur.

Partnere

Aarhus Universitet, Afd. M, Århus Kommunehospital, Systematic Software Engineering.

Projektperiode

1. januar 2003 – 31. december 2006
Samlet budget: 2,9 mio.

Det interaktive hospital
 

Kontaktpersoner

Postdoc Thomas Riisgaard Hansen,
tlf. 89 42 57 35, thomasr@cs.au.dk

Luuk van den Poll Thomsen, tlf. 46 55 04 43 lvp@medical-insight.dk

 
 

Projektet vil forske i fremtidens interaktion mellem klinisk personale og deres kliniske edb-systemer, herunder EPJ. Det kliniske mål er at etablere en interaktion med de kliniske edb-systemer, der er tilpasset de kliniske arbejdsmåder og ikke kontorarbejde. Det er et mål at man kan betjene eksempelvis en EPJ gnidningsfrit i forskellige kliniske situationer såsom stuegang, medicinering, ambulatoriebesøg, konferencer samt operationer. Det erhvervsmæssige formål er at kunne tilbyde en ny og innovativ interaktionsmetode til kliniske systemer og rummer dermed en høj grad af konkurrencefordel i salget af sådanne systemer i fremtiden. Projektet har derfor som erhvervsmæssigt formål at udvikle samt implementere i prototypeform nye interaktionsformer med et konkret klinisk system og desuden at udarbejde et ’proof-of-concept’ der kan demonstrere sammenhængene mellem flere nye interaktionsformer samt et klinisk system. Det forskningsmæssige formål er at forske i nye former for menneske-maskin interaktion (Human-Computer Interaction, HCI) inden for pervasive computing. Projektet vil forskningsmæssigt beskæftige sig med nye former for interaktion såsom talegenkendelse, gesture-baseret og multi-modal interaktion, samt augmented reality. Et forskningsmæssigt mål ville være at demonstrere en total ’handsfree’ interaktion med et klinisk system, f.eks. under en operation.

Partnere

Aarhus Universitet, Medical Insight, Horsens Sygehus, Århus Arkitektskole

Projektperiode

1. september 2004 - 31. august 2006
Samlet budget: 4,2 mio.

Mobil brug af EPJ
 

Kontaktpersoner

Forskningschef Jakob Bardram,
tlf. 89 42 56 74, bardram@daimi.au.dk

Hans Erik Henriksen, IBM, hehenrik@dk.ibm.com

 
 

Formålet med dette projekt er at fortsætte Center for Pervasive Healthcares samarbejde med IBM Danmark og Aalborg Sygehus omkring anvendelse af mobil EPJ teknologi. Desuden kan projektet blive en platform for et videre samarbejde med andre parter i Danmark. Det erhvervsmæssige formål er at udvikle mobil adgang til IBMs EPJ. Prototypen fra fase 1 er allerede solgt til Vejle Amt og til Sct. Hans Sygehus. Dette projekt skal videreudvikle nye innovative features i mobile enheder. Det forskningsmæssige formål er dels at arbejde med emnerne "Context-Awareness" og "Application Roaming" inden for EPJ-området, og dels at evaluere prototypen i et klinisk pilotprojekt, så man kan få mere valide udsagn om teknologiens muligheder.

Partnere

IBM Danmark, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. marts 2003 – 31. december 2003
Samlet budget: 950.000 kr.

Forståelig it til fremtidens sundhedsvæsen
 

Kontaktpersoner

Professor Morten Kyng,
tlf. 89 42 57 15, mkyng@daimi.au.dk

Direktør Michael Holm, Systematic,
tlf. 89 43 20 00, mh@systematic.dk

   

Det overordnede formål med projektet er at udvikle et nyt spektrum af koncepter for it til fremtidens sundhedsvæsen med fokus på at skabe effektive løsninger, der er forståelige for både personale, patienter og pårørende. Projektet skal endvidere medvirke til at skabe synergi mellem projekter, der arbejder med pervasive healthcare.

Projektets generelle mål er at udvikle nye koncepter for pervasive computing, der gør systemerne mere forståelige og tilgængelige for brugerne (engelsk: palpable). Det skal f.eks. være muligt at undersøge systemer i ens omgivelser og få information om deres forskellige dele. Delene skal kunne “åbnes/skilles ad” - og undersøgelserne skal kunne foregå på et niveau som vælges af brugeren selv. Dermed øges brugernes udbytte af systemerne samt mulighederne for at lære om systemerne, for at anvende dem på nye måder og for at ændre dem.Projektet vil primært arbejde med sundhedsområdet, og det specifikke mål er at udvikle koncepter for it til fremtidens sundhedsvæsen med fokus på at skabe løsninger, der er forståelige for både personale, patienter og pårørende.Konkret vil projektet bl.a. udvikle applikations-prototyper, der anvender sundhedsdata på tværs af de forskellige aktører i sundhedsvæsenet: hospitaler, praktiserende læger, akut medicin, hjemmepleje, patienter og pårørende.

Partnere

Systematic Software Engineering, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, ISIS Katrinebjerg

Projektperiode

1. september 2003 – 31. december 2006
Samlet budget: 9,5 mio. kr.

 

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 10/12/08