Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Forskningstemaer | Projekter | Organisering | Publikationer | Præsentationer 
Forskningstemaer
 

Under indsatsområdet er der identificeret en bred vifte af forskningsmæssige spørgsmål inden for pervasive healthcare. De er grupperet under tre forskningstemaer:

  • Fremtidens hospital
  • "Home care"
  • Uddannelse af klinikere og patienter.

De forskningsdiscipliner der anvendes spænder fra traditionelle computervidenskabelige discipliner som softwarearkitektur, distribuerede systemer og menneske-maskin interaktion til etnografi og design.

Projekterne inden for de tre forskningstemaer gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af forskere, virksomheder og brugere. Forskersiden er typisk repræsenteret med en række forskningsdiscipliner, fra dataloger og informations- og medievidenskabsfolk til etnografer, ingeniører, industrielle designere og medicinske fagfolk.

De deltagende virksomheder kommer fra hele healthcare-området, både producenter af medico-udstyr, udviklere af elektroniske patientjournaler og udbydere af forskellige sundheds-services. Brugersiden er repræsenteret ved læger, sygeplejersker og andet klinisk personale.

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05