Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Kompetencecenter for
Interaktive rum, Sundheds-It og Software

ISIS-projektet er afsluttet og denne hjemmeside opdateres ikke mere. Ønsker du et samlet overblik over ISIS-projektet er du meget velkommen til at rekvirere vores slutrapport på mail til sbr@alexandra.dk


ISIS Katrinebjerg 1 (2003-2006)
Formålet med ISIS 1 har været at styrke de eksisterende it-kompetencer i Århusregionen, både på forsknings- og erhvervssiden og medvirke til at udbygge IT-byen Katrinebjerg til et vækstcenter i verdenseliten.

ISIS Katrinebjerg 2 (2006-09)
ISIS Katrinebjerg skifter status fra et it-kompetencecenter til et regionalt IKT-kompetencecenter. Det faglige indhold er uændret, mens det nye formål med centeret er at etablere fælles forsknings- og udviklingsprojekter med små- og mellemstore virksomheder i områder der ikke er tæt på de store universitetsbyer som København og Århus.

 

ISIS Katrinebjerg
- it-kompetencecenter 2003-09

Projektoversigt
- Software
- Interaktive rum
- Pervasive healthcare

Samtlige projekter i ISIS Katrinebjerg er endvidere beskrevet her.

Effekt på
- virksomheder
- forskning
- matchmaking

Kontakt
ISIS Katrinebjerg
Alexandra Instituttet A/S
Åbogade 34
8200 Århus N
e-mail: isis@alexandra.dk
tlf.: 8942 5758
www.isis.alexandra.dk
Alexandra Instituttet A/S er operatør på ISIS Katrinebjerg www.alexandra.dk   ISIS Katrinebjerg har
til huse i IT-byen Katrinebjerg www.katrinebjerg.net
 
ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 2/03/11