Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | ForskningstemaerProjekter  | Organisering | Publikationer | Præsentationer  
Projekter
 

Under området er følgende projekter igangsat

 iSkole - Interaktive Skolerum
iHome – Aesthetic Interaction and Context-Aware Computing for the home
 Fremtidens hybride bibliotek
Mobil leg og læring
Det interaktive børnebibliotek
Vurdering af visualiseringsmetoder
 

iSkole - Interaktive Skolerum

Kontaktpersoner

Projektleder Ole Sejer Iversen,
tlf. 89 42 57 07
sejer@interactivespaces.net

Arkitekt Karsten Bro, Arkitema,
tlf. 70 11 70 11

   

Formålet med projektet er at udvikle softwareinfrastruktur, brugergrænseflader og rumlige koncepter for nye interaktive skolerum. Såvel elever som lærere skal opleve en sammenhæng mellem brugen af digitale og fysiske materialer på tværs af kompetencecentre (faglokaler, biblioteker mv.), basisrum (klasseværelse, afdelingsrum) og ekskursioner i byen og naturen.

Projektet skal udvikle en åben og "flydende" informationsteknologi, der har en tilgængelighed og robusthed, der gør den i stand til at styrke læring i og uden for skolers fysiske rammer. Koncepter og prototyper evalueres på en eller flere skoler i Århus.

Partnere

Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus, Ingeniørfirmaet Søren Jensen, Arkitema, Tool-Tribe Connector, TDC/Innovation Lab, Dansk Data Display.

Brugere

Århus Kommunale Skolevæsen, Amtscenteret for Undervisning, Århus Købmandsskole

Projektperiode

1. april 2003 - 30. april 2005
Samlet budget: 6,8 mio.

Projektweb

www.interactivespaces.net/?project_id=8

iHome – Aesthetic Interaction and Context-Aware Computing for the home

Kontaktpersoner

Projektleder Marianne Graves Pedersen
tlf. 89 42 56 32
mgraves@interactivespaces.net

Knud Funch, B&O
tlf. 96 84 11 22, kfu@bang-olufsen.dk

   

Projektet udvikler prototyper på hjemmets arkiver og "intranet" og tilhørende koncepter for æstetisk og kontekstbaseret interaktion med de forskellige medier, der typisk benyttes i hjemmet. Fra en forskningsvinkel vil projektet behandle problemstillinger omkring integreret kontekstbaseret håndtering af de mange forskellige medietyper, digitale billeder, MP3, opskrifter, websider etc., som vi benytter i hjemmet. Der udvikles interaktionsformer som passer til æstetikken og atmosfæren i hjemmeomgivelser samtidig med at der trækkes på erfaringerne fra informationshåndtering i arbejdslivssystemer.

Projektet vil levere teorier og metoder rettet mod udvikling af it i hjemmet samt kontekstbaserede interaktionsteknikker og infrastrukturer, som kan danne basis for fremtidige projekter i hjemmet. Koncepter og prototyper vil disse blive evalueret sammen med et antal familier med forskellige boligformer.

Partnere

Bang & Olufsen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus.

Brugere

Udvalgte personer, der repræsenterer forskellige boligformer.

Projektperiode

1. april 2003 - 30. april 2005
Samlet budget: 6,5 mio.

Projektweb

www.interactivespaces.net/?project_id=9

Fremtidens hybride bibliotek
 

Kontaktpersoner

Projektleder Peter Gall Krogh, tlf. 89 42 56 39 pkrogh@interactivespaces.net

Arkitekt Claus Bjarrum, tlf. 70 21 04 14 cb@bjarrum.dk

   

Fremtidens Hybride Bibliotek er et projekt der gennem konkrete designeksperimenter, udvikling af koncepter og prototyper fokuserer på integrationen af digitale medier og teknologier i bibliotekets fysiske rum. Det undersøges, hvordan biblioteket kan blive en fysisk interaktiv vidensportal - et eksperimentarium for interaktion med information.

Projektet fokuserer på at skabe et mindre antal demonstratorer for hvordan IT-teknologier kan indlejres i det fysiske biblioteksrum og kombinere adgangen til traditionelle fysiske materialer og nye digitale medieobjekter. Koncepter og prototyper evalueres bla. på Hovedbiblioteket i Århus.

Partnere

Claus Bjarrum (støttet af Realdania), Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus.

Brugere

Det Nordjyske Landsbibliotek, Århus Hovedbibliotek.

Projektperiode

Projektperiode: 1. juni 2003 - 31. maj 2004
Samlet budget: 1,3 mio.

Projektweb
www.interactivespaces.net/?project_id=10

Mobil leg og læring
 

Kontaktpersoner

Projektleder Kaj Grønbæk, tlf. 89 42 56 36
kgronbak@interactivespaces.net
Ann-Marie Collins, tlf. 79 50 76 64
amc@europe.lego.com

   

Projektet vil fokusere på udforskning og udvikling af nye it-baserede begreber og genstande som understøtter mobil leg, læring og kommunikation for børn og teen­agers. Børn bevæger sig mellem mange fysiske lokationer såsom hjemmet, skoler, klubber og sportsklubber og interagerer med andre børn og voksne. Børn beskæftiger sig i stigende grad med digitalt 'legetøj' så som on-line communities, computerspil, mobiltelefoner, og mp3 spillere og mange af deres konstruktionslege bliver rettet mod dette legetøj. Projektets formål er dels at undersøge nye former for aktiviteter blandt børn understøttet af it-legetøj og dels at udvikle nye former for it i genstande og omgivelser som kan stimulere leg og læring gennem kreativitet, fantasiudvikling og forståelse af den fysiske verden. Projektet vil omhandle flg. forskningsaktiviteter: ad-hoc networking/peer-to-peer til social interaktion, foranderlige (commutable) grænseflader, mixed media mobil spil og leg, endvidere vil der blive arbejdet med teknikker til design sammen med børn samt teoretisk forståelse af nomadisk leg.

Partnere

Lego, Arkitektskolen i Århus, Aarhus Universitet

Projektperiode

Projektperiode: 1. august 2004 - 31. juli 2007
Samlet budget: 6,6 mio. kr.

Det interaktive børnebibliotek
 

Kontaktpersoner

Projektleder Peter Gall Krogh, tlf. 89 42 36 39 pkrogh@interactivespaces.net

Jannik Mulvad, Hovedbiblioteket, tlf. 89 40 92 09
jmu@bib.aarhus.dk

   

Projektet er en udvidelse af aktiviteterne i på biblioteksområdet og bygger videre på det tidligere Fremtidens Hybride Bibliotek (iBib). I det Interaktive Børnebibliotek vil fokus være på børns brug af biblioteket og hvordan deres oplevelser og udvikling kan støttes og udfordres gennem augmented reality omgivelser og artefakter. Projektet vil bygge bro mellem eksisterende aktiviteter inden for Interaktive bygninger og rum på skole- og biblioteksområdet. Hovedvægten vil ligge på teknologiudvikling inden for augmented reality mens viden om og erfaring med inddragelse af børn i design processer søges inddraget gennem udnyttelse af nogle af de samme børnegrupper som indgår i projektet Interaktive Skolerum.

Projektet vil fokusere på udvikling af informationsteknologi der er håndgribelig og forståelig for børn, rumlig interaktion med digital materiale linket ind i bøger vha. diverse former for tags, samt tjenester, der understøtter børns indbyrdes kommunikation under udforskning og leg på biblioteket.

Partnere

Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Århus, Syddansk Universitet, Århus Kommunes Biblioteker, BCI/Euro-Bib, Claus Bjarrum Arkitekter A/S, Dantek A/S og Tihii Media ApS

Projektperiode

15. maj 2004 - 14. maj 2006
Samlet budget: 4,97 mio. kr.

Vurdering af visualiseringsmetoder
 

Kontaktperson

Projektleder Kaj Grønbæk, tlf. 89 42 56 36
kgronbak@interactivespaces.net

   

Projektet er en udløber af erfaringerne fra Bruuns Galleri, der er opført i præcis den højde der er fastsat i lokalplanen. Byggeriet kom imidlertid til at tage sig anderledes ud i bybilledet end vist på de visualiseringer, der blev udført under byggeriets planlægning. Projektets slutresultat er en rapport, der dels analyserer en række visualiseringsmetoder og vurderer deres præcision og dels fastlægger de kvalitetssikringsprocedurer, der bør overholdes, når man skal udarbejde præcise visualiseringer af byggeprojekters indpasning i bybilledet.

Partnere

NCC, Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Århus

Projektperiode

August 2003 - juni 2004
Samlet budget: 0,2 mio.

 

 

 

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05