Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Indsatsområder | Organisering | Samarbejdspartnere | ISIS materiale  | Kontakt 
Indsatsområder
 

Erhvervsmæssige styrker og høj forskningsmæssig kompetence

I ISIS-regi forskes og udvikles inden for tre indsatsområder, der er valgt ud fra to perpektiver. Dels bygger de på erhvervsmæssige styrker i Århusregionen, dels tager de udgangspunkt i en række forskningsmæssige kompetencer på internationalt niveau ved forskningsinstitutioner i Århus, primært på Aarhus Universitet. De 3 områder er:

Interaktive rum

Pervasive Healthcare - Sundheds-it

Softwareudvikling

Århusregionens IT-råd har en afgørende andel i udformningen af ISIS Katrinebjerg.

IT-rådet, har stået for et omfattende udredningsarbejde forud for valget af de tre ISIS-indsatsområder. To tænketanke nedsat af IT-rådet har således defineret rammerne for indsatsområderne Interaktive rum og Pervasive Healthcare.

Software er en af de væsentligste styrker i Århusregionens it-miljø. Derfor har det været naturligt at fokusere på softwareudvikling som det 3. tværgående indsatsområde. Her udvikles bagvedliggende teknologier til blandt andet interaktive rum og sundheds-it.

Århusregionens IT-råd : www.it-raad.dk

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05