Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Indsatsområder | Organisering | Samarbejdspartnere | ISIS materiale  | Kontakt 
Organisering af ISIS Katrinebjerg
 

Den overordnede organisering af ISIS-Katrinebjerg fremgår af følgende figur:

 

Styregruppe Software ledelse Projektledelse Healthcare ledelse Interaktive rum ledelse

ISIS Katrinebjerg er oprettet som en enhed i Alexandra Instituttet, der er operatør/pro-jektledelse for ISIS.

Styregruppen

Styregruppen har det overordnede ansvar for ISIS Katrinebjerg og de tre underliggende indsatsområder. Styregruppen definerer de overordnede rammer for de 3 faglige områder, herunder godkendelse af budgetter og projektforslag, samt styring af centret.

Styregruppen er sammensat på følgende måde:

 • 3 repræsentanter fra Alexandra Instituttets bestyrelse – 2 erhvervspersoner og 1 repræsentant for uddannelsesinstitutionerne
 • 1 repræsentant for Århus Kommune
 • 1 repræsentant for Århus Amt
 • 1 repræsentant udpeget af Videnskabsministeriet
 • 3 repræsentanter fra interessenter udpeget af Århus Kommune, Århus Amt og Alexandra i fællesskab

Styregruppen består p.t. af følgende personer:

 • Preben Mejer, TDC A/S (formand)
 • Johnny Thøgersen, CCI Europe A/S
 • Erik Meineche Schmidt, Aarhus Universitet
 • Elinor Bæk Thomsen, Erhvervsafdelingen, Århus Amt
 • Peter Rasmussen, Erhvervsafdelingen, Århus Kommune
 • Lars Qvortrup, Syddansk Universitet
 • Morten Kyng, Aarhus Universitet
 • Erik Reeh, Danfoss A/S

Projektledelsen

ISIS’ projektledelse består af:

 • Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet
 • Martin Møller, forskningschef, Alexandra Instituttet

Områdeansvarlige

For hver af de tre områder er der udnævnt en ansvarlige ledelse (chef/souschef).

De områdeansvarlige for Interaktive rum er:

 • Kaj Grønbæk, Aarhus Universitet
 • Peter Krogh, Arkitektskolen Aarhus

Den områdeansvarlige for Pervasive Healthcare er:

 • Morten Kyng , Aarhus Universitet

Den områdeansvarlige for software-området er:

 • Klaus Marius Hansen, Aarhus Universitet

Organiseringen af områderne er beskrevet nærmere under de enkelte områder.

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 19/06/07