Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Indsatsområder | Organisering | Samarbejdspartnere | ISIS materiale  | Kontakt 
Samarbejdspartnere
Bidragydere
De 4 jysk fynske kompetencecentre
 

ISIS Katrinebjerg er etableret i et bredt samarbejde mellem mange offentlige og private parter.

Den økonomiske forudsætning for ISIS Katrinebjerg og de øvrige jysk-fynske it-centre er det såkaldte UMTS-forlig, der sikrede i alt 87,5 mio. kr til de fire centre. Midler der administreres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Århus Amt og Århus Kommune har bl.a. gennem Det jysk-fynske erhvervssamarbejde og Århusregionens IT-råd, ydet et meget stort forarbejde dels ved at sikre at en forholdsvis stor del af de statslige midler (30 mio. kr) er gået til ISIS Katrinebjerg, dels for at forankre satsningen lokalt og regionalt. Endelig bidrager Amt og Kommune med hver over 7 mio. kr, og deltager i den fortsatte udvikling af ISIS Katrinebjerg. Begge parter er repræsenteret i ISIS-styregruppen. Læs mere om ISIS-organiseringen.

I de fire år bevillingen til ISIS Katrinebjerg strækker, er fokus sat på forskningsarbejdet i ISIS-projekterne. Her er det de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner, der yder den store indsats. De konkrete virksomheder, institutioner og øvrige projektpartnere er beskrevet under de enkelte projekter.

Fire it-kompetencecentre

Samtidig med ISIS Katrinebjerg oprettedes der tre andre centre i henholdsvis Aalborg, Sønderborg og Odense. De fire jysk-fynske kompetencecentre arbejder ud fra et fælles mål om at styrke forsknings- og udviklingssamarbejdet mellem erhvervsliv og offentlige it-forskningsmiljøer.

Hvert center har deres eget særkende og kompetenceområde, men arbejder sammen på en lang række områder så som: forskning, vidensformidling, forskeruddannelse etc.


ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05