Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software | Projektetablering
Hvad er et ISIS-projekt? Hvordan skabes et projekt? Kontraktmateriale
ISIS kontraktmateriale
 

For at sikre at projektsamarbejdet foregår på kendte og på forhånd aftalte præmisser, udarbejder ISIS i samarbejde med projektets parter en kontrakt, der blandt andet regulerer essentielle forhold som:
- organisering,
- rettigheder til resultater og
- fortrolighed.

Aftaler baseres på ISIS aftaleskabelon.
Læs pdf-version af:

Vejledning tilstræber at give en forklaring på de enkelte dele af aftalen og overordnet hvorfor det overhovedet er nødvendigt.

Retningslinier for et ISIS-projekt

Udover selve kontraktmaterialet har ISIS udarbejdet en samlet beskrivelse af procedurer, regler og retningslinier for opstart og administration af projekter, der modtager tilskud fra ISIS.
Læs pdf-version af:

Potentielle projektansøgere kan med fordel skimme dette dokument
tidligt i processen, idet beskrivelsen sætter ISIS-projektet ind i en
sammenhæng - fra den tidlige projektidé til den afsluttende
rapportering.

Bilag til ISIS-aftalen

Ud over selve ISIS-aftalen, der ofte er næsten uændret fra projekt til
projekt, er der en række bilag til aftalen. Disse bilag er enten
meget specifikke for projektet (f.eks. bilag 1: projektbeskrivelsen)
eller beskriver den formelle ramme projektet foregår under (f.eks.
bilag 7: Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner).

Listen over bilag er typisk:

  • Bilag 1: Projektbeskrivelsen.
  • Bilag 2: Råd, regler og retningslinier .... som nævnt ovenfor. Læs pdf-version.
  • Bilag 3: Udkast til bevillingsskrivelse til modtageren af støtte fra ISIS
  • Bilag 4: Projekthåndbog. Download skabelon i Word-format.
  • Bilag 5: Immaterielle rettigheder (Baggrundsviden). Udarbejdes af projektet.
  • Bilag 6: Anvendelsesområde for tildelte licensrettigheder (Forgrundsviden). Udarbejdes af projektet.
  • Bilag 7: Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Læs pdf-version.

Bilagslisten kan dog variere fra projekt til projekt.

Bemærk: ISIS’ kontraktmateriale er ophavsretslig beskyttet og må ikke anvendes i anden sammenhæng uden forudgående aftale.

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05