Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software Projektetablering
Introduktion | Forskningstemaer | Projekter | Organisering | Publikationer | Præsentationer  
Projekter
 

Under området er følgende projekter igangsat eller afviklet

 Home Port – sameksistens af trådløse teknologier til styring og overvågning af energi mv
SA@Work: Software Architecture at Work
KILO: Kontekst-baseret Integration i Landbruget og Organisationer
Fokus på fremtiden: arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs telefoni
 LIWAS - LIfe Warning System
Objekt-orienteret virtuel maskine i B&O's næste generation af digitale højtalere
 Goalref - forprojekt
 Software safety og objektteknologi
 Varians i Java
 EPJ-softwarearkitekturer
 B&O+OO: Objekt-orienteret software til hjemmets digitale infrastruktur
 Enabling Pervasive Computing in Reality
Software til identifikation af sygdomsgener
Lydlegeplads på Experimentarium

Home Port – sameksistens af trådløse teknologier til styring og overvågning af energi mv
 

Kontaktpersoner

Jeppe Brønsted, 89 42 56 62, jb@cs.au.dk
Arne Skou, 99 40 88 51, ask@cs.aau.dk

Projektet handler om at etablere mulighed for intelligent styring af boligens energiforbrug gennem udvikling af prototypen på en såkaldt "home port". Via denne skabes adgang til en koordineret styring af boligens forskellige delsystemer til styring og overvågning af energi mv. Nøglebegreber i projektet er sameksistens af forskellige trådløse teknologier et fælles servicelag i det private hus. Formålet med en sådan sameksistens er at mindske energiudgifter og miljøbelastning.

Partnere

Develco, Seluxit, Servodan, CISS, CSI, ISIS Katrinebjerg, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. august 2008 - 1. februar 2010
Budget: 1,5 mio.

SA@Work: Software Architecture at Work
 

Kontaktperson

Henrik Bærbak Christensen, 89 42 56 73, hbc@cs.au.dk

Den danske software-industri udvikler systemer med stadig større kompleksitet. "Software-arkitektur" er blevet en essentiel del af udvikling af sådanne systemer og specielt gør software-arkitektur at der fokuseres på kvalitet tidligt i udviklingsprocesser. Der findes dog meget lidt viden om hvordan arkitekter faktisk arbejder, hvordan dette passer ind i virksomhedernes processer og hvordan og hvor effektivt beskrevne software-arkitektur-teknikker bruges i praksis.

SA@Work har to overordnede mål: For det første gennem feltstudier, interviews mv at undersøge den nuværende arkitekturpraksis i danske virksomheder og for det andet at forbedre arkitekturpraksis igennem eksperimentelle arkitekturteknikker.

Partnere

Bang & Olufsen, DSE, Jyske Bank, Systematic Software Engineering, ISIS Katrinebjerg, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. august 2007 - 30. december 2008
Budget: 1,6 mio.

KILO: Kontekst-baseret Integration i Landbruget og Organisationer
 

Kontaktpersoner

Klaus Marius Hansen, marius@cs.au.dk
Peter Enevoldsen, pee@landscentret.dk

Beskrivelse: KILO-projektets forretningsmæssige mål er at give landmænd større overblik over deres bedrifter og mere effektiv udnyttelse af deres tid. Dette gøres gennem kontekst-afhængige (context aware) it-løsninger inden for svineavl og planteavl, hvor det udnyttes at it-løsningerne fx kender brugernes position eller arbejdsopgave.

Forskningsmæssigt undersøger projektet middleware til kontekst-afhængig integration af service-baserede systemer.

Partnere

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, ISIS Katrinebjerg, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. august 2006 - 31. juli 2009
Budget: 2,0 mio.

Fokus på fremtiden: arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs telefoni
 

Kontaktpersoner

Lisa Wells, tlf. 89 42 56 35, wells@daimi.au.dk
Dion Nielsen, tlf. 76 28 12 34, dn@kirktelecom.com

KIRK telecom er et førende firma inden for trådløs telefoni med en lang tradition for at udvikle systemer som er baseret på de mest avancerede  kommunikationsstandarder, at bruge fremtidens teknologier, og til at udbyde udvidet funktionalitet. Projektet omhandler udvikling af forskellige aspekter af trådløse telefonsystemer.

Nogle af KIRKs største kunder er hospitaler og fængsler, hvor det ofte er nødvendigt enten at finde eller spore en bestemt person, for eksempel, den rette læge til en akut opgave, eller en fængselsbetjent på sin runde. Et formål med projektet er at udvikle nye algoritmer til beregning af præcise fysiske positioner af trådløse telefoner. Det undersøges også hvordan man bedst får adgang til lokaliseringsinformation fra meget forskellige enheder, såsom en stationær pc med en stor skærm eller fra mobile håndsæt med små grafiske displays.

Et andet mål i projektet er at undersøge og udvikle nye hardware- og softwarearkitekturer til Internet-baseret trådløs telefoni. De nye telefonsystemer skal være fleksible og skalerbare, de skal integreres med eksisterende systemer, og de skal understøtte nye teknologier såsom WLAN håndsæt. Udvikling af arkitekturer som skal opfylde ofte modstridende krav er en udfordrende opgave, og projektet forventes at bidrage med forbedrede metoder til udvikling, beskrivelse, og afprøvning af netværks- og softwarearkitekturer. Et tredje aspekt som projektet vil fokusere på er de mange brugergrænseflader som findes i telefonsystemer. Efterhånden som håndsættene bliver andet og mere end bare telefoner, opstår der nye behov for informationsvisualisering og interaktion, som kun understøttes dårligt af nutidens teknologi. Projektet vil undersøge hvordan man kan forbedre brugergrænseflader til håndsættene, til systemadministration og -installation, og til udvidet funktionalitet såsom en adressebog eller lokaliseringsinformation.

Partnere

KIRK telecom A/S, ISIS Katrinebjerg, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. april 2004 - 31. december 2006
Samlet budget: 16,2 mio.

LIWAS - LIfe WArning System
 

Kontaktpersoner

Klaus Marius Hansen, tlf. 89 42 56 05, klaus.m.hansen@daimi.au.dk
Direktør Ulrik Merrild, tlf. 40 58 40 23, ulrik@merrild.org

LIWAS A/S har udviklet en metode til analyse, overvågning og genkendelse af en kørebanes overflade f.eks. med hensyn til om overfladen er tør, våd eller frossen.
Der udvikles nu et praktisk system baseret på metoden. Systemet vil bestå af sensorer monteret under biler og på standere. Sensorerne aflæser vejbanen via lysbrydning i bl.a. iskrystaller.

I det stationære system vil sensorerne sende resultatet videre til centrale systemer. I det mobile system vil sensorerne lokalt sende signaler til bilernes it-systemer, der så bl.a. vil kunne kommunikere med andre biler i området – f.eks. for at sende en advarsel.

ISIS bidrager til projektet med et forskerhold, der kigger på implementering og evaluering af hybride mobile og stationære netværk - eller sagt mere forståeligt - hvordan kan bilens it-system effektivt og sikkert kommunikere med it-systemer i andre biler og med it-systemer i stationære systemer langs vejene?

Partnere

LIWAS A/S, ISIS Katrinebjerg, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. april 2003 - 31. marts 2006
Samlet budget: 7,9 mio.

Projektweb

LIWAS: www.liwas.dk

Objekt-orienteret virtuel maskine i B&O's næste generation af digitale højtalere
 

Kontaktpersoner

Lars Bak, OOVM, tlf. 86 75 34 00, lars.bak@oovm.com
Mads Torgersen, tlf. 89 42 56 72, madst@daimi.au.dk

Lars Bak er den dansker, der har haft størst indflydelse på verdens mest populære programmeringssprog Java.

Hans startup-firma OOVM har udviklet en virtuel maskine, der kører direkte på indlejrede systemer uden operativsystem. OOVM-platformen skal her evalueres i en praktisk industriel anvendelse: implementation af software til B&O's næste generation af digitale højtalere. Anvendelsen skal undersøge om systemer derved bliver små, hurtige og med forventede svartider samtidig med at overvågelse og ændring af kørende systemer muliggøres.

Partnere

OOVM ApS, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, Bang & Olufsen, ISIS Katrinebjerg

Projektperiode

15. april 2003 – 31. august 2003
Samlet budget: 600.000 kr.

Goalref - forprojekt
 

Kontaktpersoner

Professor Ole Lehrmann Madsen, tlf. 89 42 56 70, olm@daimi.au.dk
Direktør Ulrik Merrild, tlf. 40 58 40 23, ulrik@merrild.org

Goalref-projektet omhandler udvikling af et beslutningsstøttesystem for fodbold-dommere til at afgøre om en fodbold er over målstregen. Kredsen bag Goalref har udviklet en metode baseret på en indbygget radiosender i bolden. Signalerne fra bolden opfanges af modtagere monteret på målet. Metoden er patentanmeldt og der er positive evalueringer fra Teknologisk Innovation og tidligere fodbolddommer Peter Mikkelsen, som vurderer at FIFA vil lade systemet teste, da man forudser at det er nødvendigt styrke dommer og linievogteres beslutningsgrundlag, så de ikke er ringere stillet end specielt tv-seere.
Forprojektet har til formål at afklare, om Goalref indeholder potentiale nok til et længere forskningsprojekt

Partnere

Goalref A/S, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, ISIS Katrinebjerg

Projektperiode

1. juli 2003 – 31. december 2003
Samlet budget: 840.000 kr.

Software safety og objektteknologi
 

Kontaktpersoner

Klaus Marius Hansen, tlf. 89 42 56 05, klaus.m.hansen@daimi.au.dk
Erik Reeh, Danfoss, tlf. 21 75 74 53, erik.reeh@danfoss.com

Projektet omhandler eksperimentel undersøgelse af processer og teknikker til udvikling af objekt-orienteret software til safety-kritiske systemer. Et "safety-kritisk system" er her et system, der potentielt kan påføre sit anvendelsesområde skade.

Danfoss Drives ønsker at afklare muligheder og valg omkring teknikker til safety-analyse af den software-mæssige del af frekvensomformere. Danfoss’ frekvensomformere styrer blandt andet kraner.

Systematic Software Engineering ønsker at afprøve og validere et koncept til udvikling og styring af safety-kritisk software.

Partnere

Danfoss Drives A/S, ISIS Katrinebjerg, Systematic Software Engineering A/S

Projektperiode

Projektperiode: 1. juni 2003 - 31. december 2004
Samlet budget: 2,1 mio.

Varians i Java
 

Kontaktpersoner

Mads Torgersen, tlf. 89 42 56 72, madst@daimi.au.dk
Gilad Bracha, gilad.bracha@sun.com

Den kommende version af programmeringssproget Java (JDK 1.5 "Tiger"), der frigives i sommeren 2004, vil indeholde en udvidelse baseret på såkaldte parametriserede klasser, baseret på forskning på Aarhus Universitet. Sprogudvidelsen giver den avancerede Java-udvikler større fleksibilitet i sine biblioteker, større genbrugelighed og større typesikkerhed

Partnere

Sun Microsystems, Santa Clara, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. november 2002 ­ 31. juli 2003
Samlet budget: 810.000 kr.

EPJ-softwarearkitekturer
 

Kontaktperson

Klaus Marius Hansen, tlf. 89 42 56 05, klaus.m.hansen@daimi.au.dk

Projektet analyserede softwarearkitekturerne for EPJ-systemer i Ribe Amt, i Århus Amt og på Amager Hospital. Baseret på tværgående beskrivelser af softwarearkitekturerne analyseredes aspekter af integration mellem systemerne, primært teknologiske udfordringer ved flytning af komponenter mellem systemerne. Leverandørerne af systemerne blev inddraget i alle dele af arbejdet. Forskningsmæssigt har projektet belyst hvordan man beskriver en række software-arkitekturer, så sammenlignende analyser er mulige, og hvordan man vurderer genbrugelighed af komponenter på tværs af systemer.

Partnere

Hovedstadens Sygehusfællesskab og Alexandra Instituttet

Projektperiode

1. november 2002 – 31. april 2003
Samlet budget: 250.000 kr.

B&O+OO: Objekt-orienteret software til hjemmets digitale infrastruktur
 

Kontaktpersoner

Jakob Pagter, tlf. 89 42 56 31, jakob.i.pagter@alexandra.dk
Henrik Rasmussen, B&O, tlf. 89 42 93 50, ras@bang-olufsen.dk

Projektet omhandler udvikling af et digitalt netværk og et tilhørende software framework til AV-udstyr. Projektet definerer en ny arkitektur der kan anvendes i B&O’s linie af produkter. Fra en forskningsvinkel vil projektet behandle problemstillinger omkring pervasive computing, nærmere bestemt mobilitet mellem enheder i AV-udstyr. Projektet vil endvidere levere en infrastruktur der kan danne basis for fremtidige projekter.

Partnere

Bang & Olufsen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet

Projektperiode
1. januar 2003 – 31. december 2004
Samlet budget: 8,6 mio.

Projektweb
www.daimi.au.dk/~bogo/

Enabling Pervasive Computing in Reality
 

Kontaktpersoner

Klaus Marius Hansen, tlf. 89 42 56 05, klaus.m.hansen@daimi.au.dk

Projektet havde til formål at undersøge og evaluere tekniske platforme og protokoller til pervasive computing samt etablere en platform til videre forsknings- og udviklingsprojekter. Erhvervsmæssigt bidrog projektet til udvikling og evaluering af en eksisterende platform samt til en vurdering af forretningsmæssige potentialer ved sådanne platforme. Forskningsmæssigt leverede projektet en analyse af og viden om pervasive computing-platforme fra tre perspektiver: brug, infrastruktur og sikkerhed.

Der arbejdes videre med platformen i et EU-projekt – eu-DOMAIN – der bl.a. er skabt på baggrund af resultaterne i EPCiR-projektet.

Partnere

TDC Totalløsninger A/S, InJet ApS, Innovation Lab Katrinebjerg, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, Center for It-sikkerhed (Aarhus Universitet, Alexandra).

Projektperiode
1. maj 2003 – 31. december 2003
Samlet budget: 0,73 mio.

Projektweb

EPCiR-projektet: www.ooss.dk/epcir

 

Software til idenfikation af sygdomsgener
 

Kontaktpersoner

Klaus Marius Hansen, tlf. 89 42 56 05, klaus.m.hansen@daimi.au.dk

Leif Schauser, tlf. 89 42 30 75, schauser@bioinformatics.dk

Projektet omhandler udvikling af algoritmer og værktøjer til analyse af populationsgenetiske data. Formålet med sådanne analyser er lokalisering af områder i arvemassen med association til sygdomme med en genetisk komponent, f.eks. kræft. Bioinformatics ApS ønsker at forbedre både præcisionen og effektiviteten af eksisterende teknikker. Dette omfatter både en bedre modellering af den bagvedliggende biologi og udvikling af bedre teknikker til søgning i store parameterrum. Desuden skal det undersøges hvorledes de udviklede teknikker bedst implementeres, herunder hvorledes kørsler og resultater kan visualiseres.

Partnere

Bioinformatics ApS, BiRC Aarhus Universitet, ISIS Katrinebjerg

Projektperiode

1. marts 2004 - 28. februar 2006
Samlet budget: 1,3 mio.

Lydlegeplads på Experimentarium
 

Kontaktpersoner

Ole Caprani, tlf. 89 42 56 76, ocaprani@daimi.au.dk

Nils Hornstrup, nilsh@experimentarium.dm

Formålet med projektet er at udvikle nye musikalske oplevelsesrum til opstilling på Experimentarium, Hellerup, hvor uøvede og novicer tilbydes øreåbnende måder at opleve musik på og nye måder at udtrykke sig musikalsk. Det sker ved at udnytte computerens interaktive og automatiserbare muligheder i forbindelse med optagelse, manipulation og afspilning af digital lyd.

Konkret tænkes der udformet en lydlegeplads med flere lydopstillinger der kan bruges hver for sig, men som i sit indhold dog hænger sammen. I øjeblikket arbejdes med tre forskellige lydopstillinger: en lydisoleret optagekasse, et kontrolbord med fem spændende manipulator-håndtag og et kontrolbord med mulighed for at komponere/spille med fem egenmanipulerede lyde og fem forudmanipulerede lyde.

Brug af et stregkodekort gør de muligt at fastholde lyde og flytte dem imellem opstillingerne. Desuden gør stregkoderne det muligt at gemme gæsternes lyde så de på Experimentariums hjemmeside kan finde lydene igen og eventuelt overføre dem til egen computer.

Partnere

Experimentarium, Hellerup, ISIS Katrinebjerg, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. juni 2004 - 1. december 2004
Samlet budget: 700.000 kr.

 

 

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 10/12/08